Upphandlingsanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du anmäla ett upphandlingsbehov till upphandlingsenheten.

 

Budget och beslut

Innan anmälan skickas in ska budget och beslut för inköpet vara säkerställda.

Kontraktsvärde

Om den totala beräknade inköpssumman understiger 700 000 SEK exkl. moms ska en direktupphandling genomföras. En direktupphandling genomförs med förvaltningens inköpssamordnare varpå kontakt tas direkt med denne. 

För information gällande direktupphandling: Direktupphandling - Kristianstads kommun

Gällande avtal och pågående upphandlingar

Om befintliga avtal finns ska dessa nyttjas.

1.      Kontrollera i avtalsdatabasen huruvida det finns något avtal som tillgodoser ert behov. Avtalsdatabasen - Kristianstads kommun

2.      Kontrollera i e-handelssystemet huruvida produkterna eller tjänsterna finns i systemet. Visma - Kristianstads kommun

3.      Kontrollera att upphandlingen inte redan är upptagen i upphandlingsplaneringen. Upphandlingsplanering - Kristianstads kommun

Om budget och beslut finns, kontraktsvärdet understiger gränsen för direktupphandling, inget befintligt avtal finns (i avtalsdatabasen och e-handelssystemet) och ingen påbörjad upphandling står att finna – gör en upphandlingsanmälan!

Vad händer när anmälan är inskickad?

Då upphandlingsanmälan är inskickad till upphandlingsenheten kommer ni kontaktas för information om hur processen går vidare.

För att läsa mer om den kommande upphandlingsprocessen: Göra en upphandling - Kristianstads kommun

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa