AME för Chefer - Rehabiliteringsbedömning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Arbetsmiljöenheten (AME) kan stödja arbetsgivaren med att identifiera var man är i rehabiliteringsprocessen.

AME kan ge råd och stöd till arbetsanpassningar och återgång i ordinarie arbete. 

AME kan hjälpa till med medicinskt bedömning av arbetsförmåga när alla andra åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering är uttömda.

För att genomföra e-tjänsten behöver du förbereda följande punkter:

Medarbetaren behöver fylla i samtyckesblanketten som finns på intranätet under rehabilitering.

Samtycket ska skannas in och bifogas i denna e-tjänst.

AME kan inte behandla ert ärende utan samtycke.

 

OBS! 
Samtycket får inte vara äldre än två månader.

Du behöva göra en kartläggning av medarbetarens arbetsförmåga tillsammans med medarbetaren. 

Kartläggningen har till uppgift att skapa samsyn om den anställdes arbetssituation, kartlägga medarbetarens arbetsförmåga i ordinarie arbetsuppgifter på ordinarie arbete och arbetsplats.

Mallar på finns på intranätet under rehabilitering. Mallar finns även i Adato. Det finns även en tom mall om ingen passar.

Kartläggningen ska skannas in och bifogas i denna e-tjänst.

Medarbetaren ska fylla i en eller flera journalrekvisitionsblanketter (en per vårdgivare) och skriva under dem.

Blanketterna ska scannas in och bifogas i denna e-tjänsten.

Journalrekvisitionsblankett finns på intranätet under rehabilitering.

Journalrekvisitionsblankett ska skannas in och bifogas i denna e-tjänst.

 

Exempel på vårdgivare: 

Sjukhus, vårdcentral eller annan vårdgivare. 

Följande utdrag från Adato bifogas:

  • Sjukfrånvarouppgifter
  • Läkarintyg
  • Rehabiliteringsutredning
  • Arbetsanpassningar
  • Rehabiliteringsåtgärder
  • Plan för återgång till arbetet

När du fyllt i och skickat in remissen tänk på att ladda ner den i pdf format och spara den i Adato. 

På Mina sidor, överst i e-tjänsteportalen kan du följa och kommunicera i ditt pågående ärende.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Arbetsmiljöenheten
ame@kristianstad.se
044-13 55 35

Följande behövs för e-tjänsten

  • Samtycke till utbyte av information
  • Kartläggning av arbetsförmåga
  • Journalrekvisitionsblanketter
  • Rehabakt (Adato)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa