Beställningar till Anläggningsavdelningen på Tekniska förvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du beställa arbeten som faller inom:

Anläggningsavdelningens verksamheter

  • Till exempel anläggningsarbeten och grönyteåtgärder

För att kunna använda tjänsten behöver du kunna ange:

  • Referensnummer eller konteringsuppgifter
  • Detaljerad beskrivning av arbetet
  • Adress där arbetet skall utföras

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Anläggningsavdelningen tekniska förvaltningen
anlaggning.drift@kristianstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Referensnummer eller
  • Konteringsuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa