Lärarutbildare på fältet, LUF-arvode

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tillfälligt handledningsuppdrag

Medarbetare med tillfälliga handledningsuppdrag tar emot studenter under en begränsad tidsperiod. Tillfälliga handledningsuppdrag tecknas efter överenskommelse mellan barn- och utbildningsförvaltningens kommunsamordnare och den tillfälliga handledarens närmsta chef. För handledningen erhåller den tillfälliga handledaren ett lönetillägg motsvarande 300 kronor per studerandevecka och student eller 60 kr per dag.

Denna e-tjänst fylls i efter avslutat handledningsuppdrag och utbetalning sker sedan till den anställde.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa