AME för Chefer - Chefsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Chefstöd:

Att vara chef innebär stora möjligheter och stort ansvar. Ibland kan man behöva extra stöd och coaching i ledarrollen. Samtalen är till för dig som chef och är av rådgivande och coachande karaktär. Fokusområden kopplas till arbetsmiljöaspekter så som t.ex. ledning och styrning, kommunikation, gruppdynamik och samarbete. Chefsstöd kan ges via Teams, telefon eller besök.

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa