Löneväxling - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kristianstads kommun erbjuder möjligheten till löneväxling till tjänstepension. 

För att löneväxlingen inte ska få negativ påverkan på intjänande till allmän pension, måste du  tjäna mer än 8,05 inkomstbelopp för att kunna växla. (år 2023 8,07=49 970 kronor)

Vad innebär löneväxling?

Löneväxling innebär att du byter en del av din lön mot avsättning till tjänstepension.
Alla medarbetare kan inte löneväxla, för att det inte ska inverka negativt på intjänande till
allmän pension eller ersättningar från socialförsäkringen, måste man ha en lön efter
löneväxlingen på minst 8,07 inkomstbasbelopp (49 970 kronor/månad, 2023). 

Kristianstads kommun har lokala kollektivavtal med fackliga organisationer för att 
möjliggöra detta, men inte med Kommunal och Vårdförbundet.
Ansökan skickas senast den 15:e i månaden före löneväxlingen ska påbörjas.
Månader där löneväxlingen kan starta är: januari, april, juli och oktober.

Mer information om löneväxling finns på intranätet.

Via denna e-tjänst kan du:

Begära löneväxling, ändra månadsbelopp eller avsluta löneväxling.

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa