Minnen från coronapandemin

LÄS MER

Minnen från coronapandemin

Det vi upplever nu, med coronapandemin, är en speciell tid som det kommer att talas om under många år framöver. Kommunarkivet behöver hjälp från dig som vill berätta om denna speciella tid för framtiden.

Vi samlar in berättelser från kommunens medarbetare om hur de upplevt senaste året. Detta för att kunna ge framtiden en bild av hur denna period av världshistorien uppfattades av oss som upplevde det. Vi hoppas du vill hjälpa oss med detta.

Du väljer själv hur och vad du vill berätta. Du kan berätta om en specifik händelse eller minne, eller så kan du berätta om hur du upplevt denna tid generellt. Om du inte riktigt vet vad du vill berätta kan du använda en eller flera av frågorna i formuläret som stöd.


Vad händer med svaren?
De inkomna svaren kommer att arkiveras i kommunarkivet och sparas där för all framtid.
Svaren blir allmän handling och kan komma att lämnas ut till exempelvis forskare, studenter och medborgare i framtiden.


OBS!
För att vara anonym se till att du är utloggad ur e-tjänstplattformen först innan du gör e-tjänsten (om du har varigt inne och gjort andra e-tjänster)

Fråga om inloggning

Du kan välja att logga in och hämta dina uppgifter eller vara anonym 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa