Livsmedelsverksamhet - intern registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du registrera ny livsmedelsverksamhet.

Anmälan ska göras 14 dagar innan verksamheten ska starta.

För  registreringen av din anmälan tar vi ut en fast avgift baserad på 1 timmes handläggningstid enligt gällande taxa. 

Information  www.kristianstad.se/livsmedel

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.

Hälsoskydd
Tänk på att anmäla enligt 38 § om det ska bedrivas verksamhet inom förskola, skola, fritidshem och liknande. Använd gärna den interna e-tjänsten: https://in-tjanster.kristianstad.se/halsoskyddskolaintern

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa