Livsmedelsverksamhet - intern registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du registrera ny livsmedelsverksamhet, anmäla ändring i befintlig verksamhet eller anmäla att verksamheten ska upphöra.

Anmälan ska göras 14 dagar innan verksamheten ska starta.

För  registreringen av din anmälan tar vi ut en fast avgift baserad på 1 timmes handläggningstid enligt gällande taxa. 

Information  www.kristianstad.se/livsmedel

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.

Hälsoskydd
Tänk på att anmäla enligt 38 § om det ska bedrivas verksamhet inom förskola, skola, fritidshem och liknande. Använd gärna den interna e-tjänsten: https://in-tjanster.kristianstad.se/halsoskyddskolaintern

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa