Rapportering av arvodesersättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används av Kristianstads kommun vid rapportering av arvodesersättning för utfört uppdrag av olika uppdragstagare, artister m.fl.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa