Driftstörning - intern anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid ett akut utsläpp eller olycka ska Räddningstjänsten kontaktas i första hand.

Vid utsläpp eller olycka som kan påverka kommunens dricksvatten, dagvatten eller spillvatten: Kontakta VA-avdelningen på telefon 044-13 50 00.

Vid en driftstörning kontakta omedelbart berörd handläggare på miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Du kan också ringa medborgarcenter på telefon 044-13 50 00.

Sker driftstörningen utanför kontorstid: kontakta Räddningstjänsten på telefon 044-20 04 00.

Om driftstörning

Om det är kommunen som är tillsynsmyndighet för verksamheten behöver du anmäla driftstörningar eller liknande händelser som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller för miljön. 

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras omgående, bland annat av följande skäl:

  • Skyddsåtgärder kan behöva vidtas
  • Viss provtagning eller annan uppföljning kan behöva göras
  • Om orolig allmänhet hör av sig till myndigheten behöver vi vara uppdaterade
  • Allmänheten och andra berörda kan behöva informeras

Läs mer om driftstörning 

Om det finns risk för markförorening ska en anmälan göras enligt miljöbalkens 10 kapitel. 

Läs mer här

Seveso-anläggning

Sker driftstörningen på en Seveso-anläggningen ska verksamhetsutövaren tänka på att driftstörningen kan behöva anmälas till Länsstyrelsen också. Det vill säga utöver anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Om e-tjänsten

Du kan välja att spara påbörjad anmälan, ärendet finns i mina sidor tills det är inskickat.
Du kan bifoga filer i e-tjänsten, exempelvis foton, karta, ritning, säkerhetsdatablad, analyser med mera. Dokumenten bör vara i pdf-format (max 300 dpi) om möjligt.  
Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa