Egenkontroll av skyddsåtgärder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Syfte med egenkontroll av skyddsåtgärder:

Följsamhet till rutin samt information om användningen av skyddsåtgärder.

Hur?

Egenkontroll via e-tjänst en gång per halvår genom att alla enheter svarar på följande frågor. Oavsett om enheten har kunder med skyddsåtgärd eller ej ska egenkontrollen besvaras (de frågor som är aktuella). Egenkontrollen fylls i av enhetschef med stöd av leg.personal.

Syftet med en skyddsåtgärd ska vara att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera. Den enskilde ska samtycka till åtgärder. En skyddsåtgärd får inte kompensera för brister i verksamheten, exempelvis brister i kompetens, bemanning eller lokaler.

En åtgärd kan beroende på hur den används vara en tillåten eller otillåten åtgärd exempelvis användning av brickbord. Med den enskildes samtycke i syfte att aktivera är användningen tillåten.

Rutin gällande skyddsåtgärd hittar du i hälso- och sjukvårdshandboken- skyddsåtgärder https://www.kristianstad.se/sv/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/omsorg/omsorgens-handbocker/handbocker/halso--och-sjukvardshandbok/skyddsatgarder/

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa