Organisationsförändringar - BUF

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att inför varje termin få en samlad bild över aktuell organisation ska administrativ chef/skolchef/avdelningschef skicka in underlag för uppdatering av eventuella organisationsförändringar senast  v 19 respektive v 45. Det är viktigt att det är aktuella uppgifter i samtliga verksamhetssystem, och att uppdateringar i systemen sker vid samma tid. 

  1. Ansvarig ekonomiavdelningen skickar ut information via mail till administrativ chef, skolchef, avdelningschef inför varje termin. 
  2. Vid behov bjuder central förvaltning in till möte för förtydligande och överenskommelse när och hur förändringarna ska ske. 
  3. När organisationsförändringar är bekräftade, meddelar central förvaltning övriga systemförvaltare/systemansvariga, se tabell nedan vilka system det avser. 

Observera att nya eller förändrade behörigheter för personal anmäls separat via behörighetsformulär på intranät och interna e-tjänstportalen.

Skicka mejl till nedan kontaktperson vid frågor.

System E-postadress
Ekonomiavdelningen: Ekonomisystem Visma (RoR, Proceedo), IKE (interkommunala ersättningar) annie.lindskog@kristianstad.se
HR-avdelningen: Personalsystem Heroma, Stella-Personal, Adato, OPUS catharina.thuvesson@kristianstad.se
Planeringsavdelningen: Unikum, Google, Edlevo, Skola24 schema, Prorenata, Stella-Elev, Optiplan, www.kristianstad.se, SCB skolenhetsregister christine.ranstorp@kristianstad.se
Utvecklingsavdelningen: Gymnasieantagningen IST christine.ranstorp@kristianstad.se

Läs vidare på intranätet om rutin vid organisationsförändringar och vilka system som uppdateras utifrån underlag. Klicka på MER information.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa