Skola/förskola/fritidshem - intern anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som avser att driva förskola, skola, fritidshem eller liknande måste göra en anmälan enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd innan verksamheten påbörjas. Anmälan ska göras senast sex veckor innan den startar. 

Förändringar i en befintlig verksamhet ska anmälas. Det kan gälla till exempel utökad verksamhet, byggnation, flytt till andra lokaler med mera. 
För mer information: www.kristianstad.se/halsoskydd_undervisning

Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.

Avgift för anmälan
För vårt arbete med handläggningen av din anmälan tar vi ut en timavgift enligt gällande taxa. 

Livsmedel
Om du ska hantera livsmedel i verksamheten, till exempel tillaga eller servera mat, måste verksamheten vara registrerad som livsmedelsverksamhet. Använd gärna vår interna e-tjänst för anmälan: https://in-tjanster.kristianstad.se/livsmedelintern

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa