Skola/förskola/fritidshem - intern anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som avser att driva förskola, skola, fritidshem eller liknande måste göra en anmälan enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd innan verksamheten påbörjas. Anmälan ska göras senast sex veckor innan den startar. 


Förändringar i en befintlig verksamhet ska anmälas. Det kan gälla till exempel utökad verksamhet, byggnation, flytt till andra lokaler med mera. 
För mer information: www.kristianstad.se/halsoskydd_undervisning


Pappersblankett för utskrift finns under knappen Blanketter.
 

Avgift för anmälan
För vårt arbete med handläggningen av din anmälan tar vi ut en timavgift enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun. Avgiften är för närvarande 790 kr per timme. 

Annan lagstiftning som kan beröra din verksamhet 

Livsmedel
Om du ska hantera livsmedel i verksamheten, till exempel tillaga eller servera mat, måste verksamheten vara registrerad som livsmedelsverksamhet. För mer information läs här: www.kristianstad.se/livsmedel

Bygglov
Tänk på att du kan behöva ansöka eller anmäla till byggnadsnämnden för byggnation eller ändring av användningen av en lokal. För mer information och kontakt läs här  www.kristianstad.se/bygglov


När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa