Mappar på G: Beställ ny projektmapp (Klass-3/sekretess)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information:

I denna e-tjänst kan du skapa en projektmapp på G: som kan användas för t.ex. material som är sekretessklassat, känsliga personuppgifter eller annan skyddsvärd information som måste ligga lokalt inom kommunen.

Om informationen inte är skyddsvärd eller sekretessbelagd rekommenderas kommunens upphandlade molnlösningar (Microsoft M365 och Google for Education) eller att verksamhetssystem används. 


För mer information till hur information klassas:

Informationshantering 

 

 

OBSERVERA!

  • Mapparna som skapas via denna e-tjänst är inte till för permanent lagring, utan för tillfälliga projekt där man behöver en gemensam lokal filyta för flera personer
  • Vid behov av att lagra information permanent lokalt så rekommenderar vi verksamhetssystem, databaser eller e-arkivet.

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

IT-Servicedesk
it-servicedesk@kristianstad.se
044 - 13 55 55

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa