AME för Chefer - Stöd till medarbetare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

AME-tjänsten för Chefer - Stöd till enskild medarbetare

I den här e-tjänsten kan du som är chef skicka förfrågningar till arbetsmiljöenheten gällande stöd och rådgivning i arbetsmiljöfrågor till en enskild medarbetare.

 

Information:

Medarbetares samtycke: För att detta ska bli ett ärende ska medarbetaren godkänna/samtycka till beställningen.

Ett mejl med din beställning skickas för godkännande till medarbetaren. Efter det skickas ärendet vidare till arbetsmiljöenheten som kontaktar dig.

 

Samtycke i samband med utredningar och insatser hos Arbetsmiljöenheten

Arbetsmiljöenheten (AME) är en oberoende part inom ramen för arbetsmiljö och ohälsa i individärenden enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgifter om den enskildes hälsotillstånd meddelas inte arbetsgivaren utan medarbetarens godkännande. För att det ska vara möjligt att samverka i individärende, som rör arbetsmiljö och ohälsa, krävs därför ett samtycke från den enskilde. Ett effektivt samarbete mellan de olika aktörerna påskyndar processen och underlättar för den enskilde att få sitt ärende utrett.

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (vid signering av medarbetare)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa