Avvikelserapport tekniska förvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I  E-tjänsten rapporterar du om avvikelser från gällande ramavtal såsom bristfälligt utförande, leveransförseningar eller felaktig fakturering.

Syftet med E-tjänsten är att få en tydligare och dokumenterad bild av hur ramavtalen fungerar så att rätt uppföljningsinsatser kan sättas in.

När du har skickat in avvikelsen skickas den till en funktionsbrevlåda som bevakas av inköpssamordnare på TEK och upphandlingsenheten. Ärendet vidarebefordras därefter till utsedda personer i avtalsdatabasen för vidare hantering.

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa