Ärendebeställning av specialistteam psykisk ohälsa/kognitiv svikt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som legitimerad personal, enhetschef eller biståndshandläggare inom omsorgsförvaltningen få kontakt med specialistsjuksköterskor gällande önskemål om insatser inom psykiatri och vård vid kognitiv sjukdom.  När du har skickat in ditt ärende  kommer du bli kontaktad av representant från specialistteamet. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa