Checklista - integrationer till ekonomisystemet eller banken

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 Checklista inför upphandling och anslutning av system/nya funktioner i befintliga system till befintlig IT-infrastruktur

Redovisningsenheten, KLK behöver i tidigt skede få information om aktuella integrationer med ekonomisystemet/bank för att säkerställa att systemet går att integrera som förväntat och vara behjälpliga när integrationen/integrationerna ska implementeras. 

  • Inför upphandling/inköp av nytt system ska denna checklista gås igenom och skickas in till Redovisningsenheten, KLK. Detta för att säkerställa att anskaffningen av nytt system blir kompatibelt med befintlig teknisk infrastruktur. 
  • Checklistan ska även gås igenom när nya funktioner tillkommer till befintliga system. 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Redovisningsenheten, Kommunledningskontoret
ekonomisystem@kristianstad.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa