Önskad uppsättning av kamerabevakning - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information

I denna e-tjänst skickar du in ett önskemål för att sätta upp kamerabevakning till räddningstjänsten. 

Innan du startar e-tjänsten ska du läsa igenom Kristianstads kommuns riktlinjer för kamerabevakning som du hittar under knappen blanketter till höger.

 

OBS!

Se till att läsa extra noga fall ni behöver tillstånd eller ej på sidan 10 då denna informationen kommer behövas i e-tjänsten.

Tänk på att ni själva kan göra ett antal förebyggande åtgärder enligt följande:


Förebyggande åtgärder

I första hand bör exempelvis följande förändringar övervägas

  • Borttagande av träd, buskar och plank som skymmer sikten och förhindrar insyn liksom andra skrymslen och smala passager
  • En översyn av förvaringen och märkningen av stöldbegärligt gods
  • Översyn av dörrar och fönster vad avser materialval, konstruktion m.m.
  • Installation- och översyn av lås- och larmsystem
  • Behov av kompletterande belysning
  • Borttagande av brännbart material såsom närliggande förråd, containers, papperskorgar liksom annat material som kan användas vid anläggande av brand
  • Översyn av tillträdesrutiner och lokalutformning
  • Ändring av användningen av lokaler i fastigheten som ger fler besökare och användning en större del av dygnet
  • Förläggning av gång och cykelvägar, motionsslingor och bilvägar förbi utsatta fastigheter 

Frågor om e-tjänsten

Räddningstjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa