Behörighet i Edlevo - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inom denna e-tjänst ansöker du som chef eller uppdrag från chef om behörighet för dig själv eller någon annan och du väljer vilken typ om det är ny, ändring eller avslut. Ansökan hanteras av Edlevo systemförvaltare. 

OBS! Inom denna e-tjänsten hanteras inte behörighet för pedagoger (undantag Vux/SFI) för att få behörighet till närvaro och frånvaro, betyg och nationella prov. Skolområdets administratör registrerar undervisningsaktivitet och behörigheter till förskole- och fritidshemspersonal.

Edlevo är ett webbaserat administrativt skolsystem som hanterar barn-och elevuppgifter samt närvaro och frånvaro. På kommunens Intranät via system och program finns ingång till:

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • Chef eller uppdrag från chef ansöker om behörighet till Edlevo
  • Skolområdets administratör registrerar undervisningsaktivitet och behörigheter till förskole- och fritidshemspersonal

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa