Behörighet i Edlevo - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inom denna e-tjänst ansöker du om behörighet för dig själv eller någon annan och du väljer vilken typ om det är ny, ändring eller avslut. Ansökan hanteras av Edlevo systemförvaltare. 

Inom denna e-tjänsten hanteras inte behörighet för pedagoger (undantag Vux/SFI) för att få behörighet till närvaro och frånvaro, betyg och nationella prov. Skolområdets administratör registrerar underlag inom Edlevo utifrån underlag av rektor.

Edlevo är ett webbaserat administrativt skolsystem som hanterar barn-och elevuppgifter samt närvaro och frånvaro. På kommunens Intranät via system och program finns ingång till:

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa